twitter

image1 image1 image1 image1

Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem pasz i żywienia zwierząt

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. W nowym podejściu do prawa żywnościowego, kontrola czynników zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych wymaga zazwyczaj zastosowania szeregu środków kontrolnych w poszczególnych ogniwach tego łańcucha, począwszy od etapu produkcji pierwotnej a skończywszy na etapie spożycia produktu. Element ten włączony został do tzw. pakietu higienicznego (lata 2002-2004) precyzującego zasady, zgodnie z którymi ma być utrzymywany odpowiedni poziom bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego w tym zakresie. Szczególną uwagę w tym zakresie zaczyna poświęcać się etapowi produkcji pierwotnej, na który składa się produkcja pasz i żywienie zwierząt. Istotnym elementem zarządzania poziomem danego czynnika zagrożenia i związanym z tym poziomem ryzyka w łańcuchu żywnościowym są odpowiednie kryteria, które definiują cele w odniesieniu do całego łańcucha lub poszczególnych ogniw lub etapów. Ponadto powinny stanowić podstawę zarówno do opracowywania i wdrażania dobrych praktyk oraz systemu HACCP, jak też podstawę działania systemów kontroli w łańcuchu żywnościowym.