twitter

image1 image1 image1 image1

Dioksyny – powracający problem

Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska

Zakład Radiobiologii Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Dioksyny, tj. PCDD, PCDF i dl-PCB, stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów, ponieważ ponad 90% tych związków wnika do organizmu ludzkiego wraz z żywnością. Biokoncentracja w tkankach zwierząt i akumulacja w łańcuchu żywieniowym jest efektem podawania zwierzętom zanieczyszczonej dioksynami paszy. Skoro obciążenie dioksynami zwierząt pochodzi głównie z paszy, tylko kontrola wszystkich komponentów oraz etapów łańcucha paszowego może wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa żywności i ochronę zdrowia konsumentów. Jednak nie wszystkie elementy łańcucha paszowego objęte są dostateczną kontrolą, na co wskazują liczne incydenty i awarie dioksynowe w ostatnim dziesięcioleciu.

Praca przedstawia różne przyczyny oraz skutki zdarzeń, które miały miejsce w Europie i w naszym kraju, a związane były z paszami zawierającymi niedopuszczalną zawartość tych związków. Przedstawia również rezultaty krajowej kontroli urzędowej pasz i materiałów paszowych w kierunku dioksyn i związków pokrewnych. Analiza źródeł dioksyn w paszach, poziomów występujących zanieczyszczeń, a także pochodzenia zanieczyszczonych pasz i materiałów paszowych umożliwia ustalenie potencjalnych zagrożeń i zapewnienie bezpieczeństwa w całym łańcuchu paszowym.