twitter

image1 image1 image1 image1

Międzylaboratoryjne badania biegłości w zakresie oznaczania mikotoksyn w paszach, 2006 – 2010

Henryka Wiśniewska - Dmytrow, Olga Burek, Katarzyna Pietruszka, Jan Żmudzki

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. W latach 2006-2010, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mikotoksyn zlokalizowane w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB zorganizowało 9 międzylaboratoryjnych badań biegłości w kierunku oznaczania zawartości wybranych mikotoksyn w paszach: ochratoksyny A (4 badania), zearalenonu (2 badania), deoksyniwalenolu (2 badania) i aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (1 badanie). W badaniach wzięły udział m.in. laboratoria Zakładów Higieny Weterynaryjnej (ZHW), uczestniczące w Krajowym Planie Urzędowej Kontroli Pasz. Uczestnicy analizowali dostarczone próbki wybranymi przez siebie metodami stosowanymi rutynowo w laboratorium. Spośród 86 wyników badań biegłości przysłanych przez laboratoria ZHW, 67 wyników uznano za zgodne z wartościami przypisanymi (z 2), 4 wyniki były wątpliwe (2< z <3) natomiast 11 wyników uznano za niezgodne z wartościami przypisanymi (z 3).