twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wybranych materiałów paszowych na podstawie wieloletnich badań monitoringowych

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Na podstawie wieloletnich badań monitoringowych (2006-2010) oceniono wyniki badań wybranych materiałów paszowych. Badaniom poddano następujące materiały paszowe (w nawiasach podano liczbę próbek): otręby pszenne (100), otręby żytnie (25), makuchy rzepakowe (100), śruta rzepakowa (25), śruta sojowa i ekstrudowane nasiona soi (25), śruta słonecznikowa (5), tłuszcze zwierzęce i oleje (30), mączki rybne (10), wysłodki buraczane (30), wywary pofermentacyjne (17), suszone wywary gorzelniane (90), drożdże paszowe (45). Badania wykonywano przy wykorzystaniu oficjalnych metod badania pasz, metod normatywnych (CEN, ISO, PN) i metod poddanych walidacji w laboratorium (in house). Wyniki badań zostały opracowane statystycznie i porównane z danymi w tabelach składu chemicznego pasz lub z danymi literaturowymi. Oceniono zmienność składu badanych pasz i potrzebę ich standaryzacji. Przy opracowaniu danych nt. składu chemicznego i wartości pokarmowej wybranych materiałów paszowych wykorzystano aktualne wymagania w zakresie wprowadzania na rynek i stosowania materiałów paszowych w produkcji pasz. Opracowane dane w formie wytycznych mogą być wykorzystane przez producentów materiałów i mieszanek paszowych w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych pasz, właściwego oznakowania materiałów paszowych, potrzeby standaryzacji materiałów paszowych, obowiązkowej deklaracji składników pokarmowych.