twitter

image1 image1 image1 image1

Pasze lecznicze a efektywność antybiotykoterapii

Andrzej Posyniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, 24-100

Streszczenie. Najbardziej skomplikowaną drogą podawania leków jest podawanie drogą pokarmową, gdyż substancja lecznicza musi we właściwym momencie uwolnić się z formulacji i przeniknąć w odpowiedniej ilości do krwioobiegu. Na tym etapie, jak i też na pozostałych etapach przemian, jakim ulegają leki w organizmie zwierzęcym może dochodzić do interakcji, które w znacznym stopniu mogą modyfikować wchłanianie niektórych leków. W związku ze złożonością zagadnień wynikających ze stosowania antybiotyków w paszach należy zwrócić uwagę na konieczność umiejętnego dobierania, przez lekarzy weterynarii, dawek stosowanych leków do ilości pobieranej przez leczone zwierzęta paszy. Leczenie bez pełnej wiedzy o schorzeniu oraz bez znajomości lekowrażliwości nigdy nie będzie leczeniem skutecznym. Ponadto niekontrolowane podawanie leków w paszach może prowadzić do skażenia nieleczonych zwierząt i wystąpienia niedozwolonych poziomów pozostałości, a to wiąże się z określonymi komplikacjami.