twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola stosowania anabolików w żywieniu zwierząt

Barbara Woźniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. W Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej stosowanie hormonów, jako stymulatorów wzrostu, w tuczu zwierząt rzeźnych jest prawnie zabronione. Ponieważ badania naukowe dowiodły, że niektóre hormony posiadają właściwości kancerogenne, ich pozostałości w tkankach jadalnych mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia człowieka. Dlatego biorąc pod uwagę aspekt prawny jak i ochronę zdrowia konsumenta, na każdym etapie produkcji zwierzęcej prowadzona jest kontrola pozostałości substancji szkodliwych. Program urzędowej kontroli pasz przygotowywany jest na podstawie rozporządzenia 882/2004/WE, a także Ustawy o paszach z 2006 roku. W Polsce badania pasz prowadzone są w kierunku stilbenów, hormonów steroidowych oraz laktonów kwasu rezorcylowego. W latach 2006-2010 zbadano ponad 1000 próbek pasz i nie stwierdzono w nich obecności hormonów anabolicznych.