twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. W 2010 roku trwały intensywne prace w Unii Europejskiej nad nowymi zasadami stosowania i uprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), a w Polsce finalizowano tok postępowania legislacyjnego nad Ustawą Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Projekt nowego pakietu legislacyjnego UE, stanowi unijny system zatwierdzania GMO ze swobodą decydowania przez państwa członkowskie o uprawie GMO. W Polsce natomiast nowy projekt ustawy zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r., przestaną obowiązywać ponadto przepisy znowelizowanej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Jednym z założeń jest uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych pomiędzy inspekcjami, aby zagwarantować skuteczny system nadzoru nad obrotem oraz stosowaniem GMO. Nowa ustawa dopuszcza uprawę GMO, a jednocześnie jej rozpoczęcie będzie wyjątkowo utrudnione ze względu na przepisy ustawy. Nowe proponowane rozwiązania przewidują, że właściciele sąsiadujących ze sobą gospodarstw rolnych będą mogli tworzyć strefy wolne od upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Prawo decyzji o dopuszczeniu upraw roślin transgenicznych posiadać będą sejmiki wojewódzkie ponadto decydować będą o wprowadzaniu stref wolnych od upraw genetycznie zmodyfikowanych. Rolnik, który zdecyduje się na prowadzenie upraw GMO, będzie musiał spełnić szereg wymagań. Oznacza to dużą uciążliwość prowadzenia tego modelu uprawy.