twitter

image1 image1 image1 image1

Znakowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego za pomocą triheptanianu glicerolu

Ewelina Kowalczyk, Aleksandra Grelik, Zbigniew Osiński,Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczyw Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Dnia 4 marca 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Rozporządzenie to podtrzymuje nakaz trwałego znakowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Markerem stosowanym do trwałego oznakowania produktów kategorii 1 i 2 jest triheptanian glicerolu (GTH). Metoda pozwalająca na ilościowe oznaczenie GTH opiera się na chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo jonizacyjnym. Walidacja metody potwierdziła jej przydatność do oznaczania powyższego markera.