twitter

image1 image1 image1 image1

Badanie wpływu Alfasorbu na toksykologiczne parametry w warunkach doświadczalnej toksykozy T-2 u szczurów

Oksana Brezwin *

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut KontroliPreparatów Weterynaryjnych

i Dodatków Paszowych, Lwów

*Pod kierownictwem prof. Igora. J. Kocjumbasa

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu Alfasorbu na toksykologiczne parametry w warunkach przewlekłego oddziaływania niewielkich ilości toksyny T-2 na organizmy białych szczurów. Badania wykazały, że stosowanie Alfasorbu w warunkach toksykozy T-2 u szczurów eliminuje działanie toksyny T-2 oraz ma pozytywny wpływ na stan morfofunkcjonalny zwierząt. Wyniki wskazują na bezpośredni wpływ Alfasorbu na parametry toksykologiczne zwierząt grup doświadczalnych,dodatek poprawia czynności wątroby, funkcjonowania centralnego układu nerwowego i całego organizmu.