twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena i wykorzystanie wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wybranych dodatków paszowych

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Streszczenie.  Oceniono wyniki porównań międzylaboratoryjnych ILC wybranych dodatków paszowych, przeprowadzonych w roku 2010 przez Krajowe Laboratorium Pasz, w których uczestniczyły laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Przedmiotem ILC były badania witamin A, E, B1, B2, D3, przeciwutleniacza etoksyquin i aminokwasów, w tym tryptofanu.  Laboratoria potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych (witaminy A i E, etoksyquin, tryptofan), zgodnie z planem badania pasz w roku 2010 uzyskując 100% wyników zadowalających. Niektóre laboratoria rozszerzyły kompetencje o badanie dodatków aminokwasowych (lizyna, treonina, metionina), witamin B1 i B2, oraz witaminy D3 w premiksach. Na podstawie odchylenia standardowego SD przeprowadzonych ILC oszacowano niepewność rozszerzoną (U = 2 x SD) badania witamin A i E, tryptofanu, etoksyquinu i aminokwasów. Oszacowane  niepewności porównano z niepewnościami stosowanymi przez niemieckie i węgierskie laboratoria wykonujące badania w ramach urzędowego nadzoru w zakresie badanych dodatków. Proponowany sposób szacowania niepewności może być zastosowany do oceny  dodatków paszowych.