twitter

image1 image1 image1 image1

Stosowanie i kontrola przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich

Anna Weiner,  Agata Gołębiowska, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Zgodnie z obowiązującym zakazem stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich, Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana jest prowadzić stałą kontrolę pasz. Zakład Higieny Pasz PIWet-PIB oraz Zakłady Higieny Weterynaryjnej dokonują analizy próbek terenowych  z zastosowaniem metody mikroskopowej i techniki PCR. Wyniki uzyskanych badań w roku 2010 wskazują na niski odsetek próbek dodatnich, które w zdecydowanej większości wynikają  z nieuniknionego zanieczyszczonych pasz drobnymi elementami środowiskowego pyłu kostnego.