twitter

image1 image1 image1 image1

Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych – aktualne uwarunkowania

Sławomir Walczyński

Streszczenie.  W pracy przedstawiono wyniki badań nad zanieczyszczeniami krzyżowymi pochodzącymi ze strony wybranego kokcydiostatyku (narazyny) w warunkach typowego zakładu paszowego. Przeanalizowano proces technologiczny pod względem wystąpienia ryzyka efektu przeniesienia pomiędzy produkowanymi partiami paszy. Sporządzono schemat technologiczny wytwórni z zaznaczonymi możliwymi drogami przeniesienia stosowanych dodatków. Wyprodukowano drobiowe mieszanki paszowe z maksymalnym poziomem narazyny, określonym w stosownym zezwoleniu, zawierającym się w zakresie 60 – 70 mg/kg. Następnie linię technologiczną czyszczono materiałami paszowymi o różnej gęstości nasypowej i masie. Najlepsze efekty uzyskano dla śruty sojowej, jako jednorazowego wsadu czyszczącego, o masie 1000 kg, stanowiącej 50% masy zasypowej mieszanki drobiowej z kokcydiostatykiem.