twitter

image1 image1 image1 image1

Influence of bentonite on trace element absorption

Andrzej Grosicki

Streszczenie. W prezentowanych badaniach uwzględniono wpływ bentonitu (2% dodatek do paszy ) na przyswajanie selenu (selen 75), żelaza (żelazo-59), cynku (cynk 65) i manganu (mangan-54) podawanych dożołądkowo przez okres 28 dni szczurom szczepu Wistar. W badaniach określano także przyrosty masy ciała i masy względne wybranych narządów. Przyswajanie testowanych pierwiastków oznaczano za pomiaru ich zawartości (AUC) w korpusie szczurów po uprzednim usunięciu przewodu pokarmowego z treścią.  Stwierdzono zwiększone przyrosty masy ciała u zwierząt karmionych paszą z dodatkiem bentonitu.  Wartości parametru AUC u szczurów karmionych paszą z dodatkiem bentonitu wskazują na zwiększenie przyswajanie żelaza i zmniejszenie  przyswajania selenu i manganu. Stosunkowo najmniejsze zaburzenia w przyswajaniu obserwowano w odniesieniu do  cynku.