twitter

image1 image1 image1 image1

Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe

Kazimierz Zawiślak, Józef Grochowicz

Streszczenie. W pracy przedstawiono nową technologię przygotowania ziarna po zbiorze kombajnowym do przechowywania. Wykazano, że zgniecenie ziarna przeznaczonego na paszę przed procesem suszenia daje wymierne efekty ekonomiczne związane z oszczędnością energii. Przedstawione rozwiązanie zostało opatentowane w Urzędzie Patentowym RP pod numerem B1 208095 A23K1/14.