twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne

Małgorzata Natonek – Wiśniewska, Jan Markowski, Aleksandra Fijałkowska, Bożena Skoblińska, P. Krzyścin, B. Rejduch

Wprowadzenie mączek mięsno-kostnych (MBM) do żywienia zwierząt uzależnione jest m.in. od posiadania sprawdzonej metody identyfikacji gatunkowości komponentów zwierzęcych. W tym celu Instytut Zootechniki-PIB (DziałCytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt oraz Krajowe Laboratorium Pasz-Pracownia w Szczecinie) zorganizowałporównania międzylaboratoryjne z zakresu identyfikacji komponentów zwierzęcych w paszy metodąPCR.

Metoda specyficznej detekcji komponentów zwierzęcych w MBM i mieszankach paszowych z udziałem MBM została opracowana na podstawie dostępnych publikacji i akredytowana w Instytucie Zootechniki-PIB. Oparta jest na analizie fragmentu genu kodującego ATPaze 6-8 mitochondrialnego DNA (mtDNA). Wybrana do analizy sekwencja charakteryzuje siędużym zróżnicowaniem wśród kręgowców, co zapewnia identyfikacjęfragmentu DNA specyficznego gatunkowo. Wybrany fragment DNA zostaje powielony w reakcji PCR. Podstawąidentyfikacji mączki wieprzowej w mieszankach paszowych jest produkt DNA o długości 212 pz (par zasad), kurzej produkt 266 pz, a bydlęcej 271 pz.

W porównaniach wzięły udziałlaboratoria Instytutu Weterynarii PIB w Puławach, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, laboratorium Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cztery laboratoria Zakładów Higieny Weterynaryjnej (ZHW Opole, ZHW Gdańsk, ZHW Poznań, ZHW Łomża) oraz oba laboratoria Organizatorów Porównań.

Porównania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie materiałdo porównaństanowiły próbki mączek mięsno-kostnych oraz próbka kontrolna fortyfikowana mączkami mięsno-kostnymi w ilości 0,05% lub 0,1%. W drugiej części porównańmateriałstanowiły mączki zwierzęce oraz mieszanki paszowe fortyfikowane mączkami mięsno-kostnymi. Próbkękontrolnąstanowiła mieszanka paszowa niefortyfikowana mączkami mięsno-kostnymi. Wykorzystywane w porównaniach próbki zostały przygotowane w KLP-Pracowni w Szczecinie oraz Instytucie Weterynarii PIB w Puławach. Porównania międzylaboratoryjne realizowano w oparciu o przewodnik EURACHEM/CITAC Guide: Assessing performance in Qualitative Analysis. 2007.

Wyniki uczestników porównańanalizowano pod kątem określenia ilości wyników prawdziwie pozytywnych (TP), prawdziwie negatywnych (TN) oraz fałszywie pozytywnych (FP) i fałszywie negatywnych (FN). Na podstawie otrzymanych wyników obliczono parametry charakteryzujące metodę, takie jak: czułość(C), specyficzność(S), dokładność(D) oraz wskaźnik wyników fałszywie pozytywnych (%FP) oraz fałszywie negatywnych (%FN). Wyznaczone parametry metody przedstawia tabela 1.

Na podstawie badańbiegłości wyciągnięto następujące wnioski:

1.    Liczba prawidłowo wykonanych analiz dla komponentu bydlęcego i kurzego była na poziomie 93%. Wyższa nieco była dla komponentu wieprzowego (95%).

2.    Udziałwyników prawdziwie pozytywnych we wszystkich wynikach oznaczonych jako pozytywne dla każdego badanego komponentu wynosiłpowyżej 92%.

3.    Wyniki błędnie oznaczone jako negatywne były maksymalnie na poziomie około 7% (dla komponentu kurzego i świńskiego). Dla komponentu bydlęcego ilośćwyników fałszywie negatywnych wynosiła 5%.

4.    Udziałwyników prawdziwie negatywnych we wszystkich oznaczonych jako negatywne wynosiłpowyżej 92% dla komponentów bydlęcego i kurzego, największy byłdla komponentu wieprzowego (97%).

5.    Granica wykrywalności metody (LOD) dla komponentu bydlęcego wynosiła 0,05%, a dla komponentów kurzego i świńskiego na poziomie 0,1%.