twitter

image1 image1 image1 image1

Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w zapewnieniu  bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Streszczenie.  W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia związane z rolą, zadaniami i miejscem procesu analizy zagrożeń i analizy ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Wskazano, że celem analizy ryzyka jest wdrożenie działań zmierzających do dalszego doskonalenia bezpieczeństwa żywności poprzez podwyższanie poziomu bezpieczeństwa oferowanej konsumentowi żywności.