twitter

image1 image1 image1 image1

Substancje niedozwolone w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego

Andrzej Posyniak

Streszczenie.  Źródłem skażenia pasz mogą być materiały paszowe pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego. Ponadto źródłem skażeń mogą być substancje mineralne wykorzystywane jako materiały paszowe. Czynniki skażające mogą mieć charakter biologiczny, fizyczny i chemiczny. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę czynników skażających pasze. Ponadto dokonano oceny zagrożeń pasz i żywności substancjami aktywnymi farmakologicznie. Omówiono działania kontrolne zmierzające do ograniczenia zagrożeń zdrowia konsumentów żywności pochodzenia zwierzęcego.