twitter

image1 image1 image1 image1

Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Sylwester Świątkiewicz, Beata Szymczyk, Małgorzata Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Juliusz Strzetelski, Franiszek Brzóska, Iwona Furgał-Dierżuk, Marta Twardowska, Jan Markowski, Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Zygmunt Pejsak, Grzegorz Tomczyk, Zenon Minta, Dariusz Bednarek, Wojciech Kozaczyński, Michał Reichert, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Celem badań podjętych w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie, we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PIB w Puławach, było określenie bezpieczeństwa stosowania pasz GM w żywieniu różnych grup zwierząt gospodarskich, tj. kurcząt rzeźnych, kur nieśnych, tuczników, loch, krów mlecznych i cieląt oraz w doświadczeniu wielopokoleniowym na szczurach laboratoryjnych. Badaniami objęto materiały paszowe dopuszczone do obrotu w UE, o największym praktycznym znaczeniu w produkcji zwierzęcej, tj. poekstrakcyjną śrutę sojową produkowaną z soi HT (odmiana MON-40-3-2, Roundup Ready) oraz ziarno kukurydzy Bt (MON 810, DKC 3421YG).

Wyniki uzyskane w omawianych badaniach pozwalają na sformułowanie następujących uogólnień:

–   nie stwierdzono negatywnego wpływu poekstrakcyjnej śruty sojowej z soi RR i śruty z ziarna kukurydzy MON 810 na wskaźniki produkcyjne, jakość uzyskiwanych produktów odzwierzęcych oraz status metaboliczny i zdrowotny organizmu - co wskazuje, że badane, genetycznie zmodyfikowane materiały paszowe są równoważne pokarmowo w żywieniu drobiu, trzody chlewnej i bydła, z odpowiednimi paszami konwencjonalnymi,

–   brak obecności transgenicznego DNA w dalszych częściach przewodu pokarmowego świadczy o wysokiej efektywności jego trawienia u badanych grup zwierząt gospodarskich. Nie wykazano obecności transgenicznego DNA w narządach wewnętrznych, krwi, tkance mięśniowej, mleku i jajach, co wskazuje na brak pasażu wykrywalnych fragmentów transgenów z przewodu pokarmowego do organizmu badanych gatunków oraz bezpieczeństwo konsumpcji przez człowieka produktów pochodzenia zwierzęcego,

–   opracowane do chwili obecnej wyniki badań wielopokoleniowych na szczurach laboratoryjnych (do pokolenia F5), w zakresie parametrów wzrostowych i rozrodczych oraz statusu metabolicznego i zdrowotnego zwierząt, nie wskazują na szkodliwy wpływ badanych materiałów paszowych GM na organizm.