twitter

image1 image1 image1 image1

Zasady wytwarzania i urzędowa kontrola  pasz leczniczych produkowanych w Polsce

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

 Streszczenie.  W Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej pasze lecznicze są stosowane jako jedna z form podawania leków, w tym antybiotyków zwierzętom gospodarskim. Przepisy regulujące ten obszar zapewniają przygotowanie paszy leczniczej na bazie premiksów leczniczych zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu na terenie Polski na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego. Ponadto nakazują, aby producenci pasz leczniczych posiadali odpowiednie warunki, personel i technologię oraz zezwalają na wytwarzanie pasz leczniczych tylko na zlecenie lekarza weterynarii. Urzędowa kontrola mająca na celu badanie zawartości substancji czynnej oraz homogeniczności pasz leczniczych prowadzona jest od 2006 roku. W latach 2006 – 2011 zbadano łącznie 2214 próbek. Na podstawie przeprowadzonych badań jakość wytwarzanych pasz leczniczych pod względem zawartości substancji aktywnych i homogeniczności należy ocenić jako dobrą.