twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne

Małgorzata Natonek-Wiśniewska, Jan Markowski, Aleksandra Fijałkowska,

Bożena Skoblińska, Piotr Krzyścin, Barbara Rejduch

Streszczenie.  Wprowadzenie mączek mięsno-kostnych (MBM) do żywienia zwierząt nieprzeżuwających uzależnione jest m.in. od posiadania metody identyfikacji gatunkowości komponentów zwierzęcych w paszach. Taka metoda została opracowana i akredytowana w Instytucie Zootechniki PIB. Podstawą metody jest analiza fragmentu genu kodującego ATPaze 6-8 mtDNA przy zastosowaniu reakcji PCR. Metodę stosuje się do identyfikacji komponentów bydlęcych, wieprzowych i kurzych w mączkach mięsno-kostnych i w paszach z udziałem takich mączek. W celu jej oceny zorganizowano w roku 2011 badania porównawcze. W badaniach uczestniczyło dziewięć laboratoriów instytutów badawczych oraz Zakładów Higieny Weterynaryjnej.

Materiał do porównań stanowiły mączki mięsno-kostne oraz mieszanki paszowe fortyfikowane nimi. Próbki zostały przygotowane w Pracowni w Szczecinie KLP oraz w Instytucie Weterynarii PIB w Puławach.

Przesłane przez uczestników wyniki analizowano pod kątem określenia ilości wyników prawdziwie pozytywnych (TP), prawdziwie negatywnych (TN), oraz fałszywie pozytywnych (FP) i fałszywie negatywnych (FN). Na ich podstawie oznaczono parametry oceny metody takie jak: czułość, specyficzność, dokładność, wskaźnik wyników fałszywie pozytywnych,  wskaźnik wyników fałszywie negatywnych.

Z przeprowadzonych badań międzylaboratoryjnych wynika, że liczba prawidłowo wykonanych analiz dla komponentu bydlęcego i kurzego była na poziomie 93% oraz 95% dla komponentu wieprzowego. Analizę można skutecznie wykonać zarówno na 100 % mączce zwierzęcej jak również na mieszankach paszowych z niewielkim dodatkiem mączek mięsno-kostnych. Granica wykrywalności oznaczona wynosiła 0,05% dla komponentu bydlęcego oraz 0,1% dla komponentów kurzego i wieprzowego.