twitter

image1 image1 image1 image1

Nowa instrukcja badania niejednorodności pasz

Sławomir Walczyński

Streszczenie.   Przedstawiono projekt nowej instrukcji badania  homogeniczności mieszanek paszowych.     W porównaniu do poprzedniej wersji  wprowadzono termin niejednorodności mieszanki, który dokładniej odzwierciedla prowadzony tok postępowania i obliczeń. Zwiększono liczbę pobieranych próbek pierwotnych w próbce seryjnej do 6 sztuk, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich masy do 100 g. Całkowity współczynnik zmienności (wzór nr 4) obliczany z zawartości składnika kluczowego w próbkach pierwotnych pomniejszono o składową zmienności metody (powtarzalność). Rozszerzono zakres możliwych badań do wykonania, oprócz oznaczania chlorków, wapnia i węglanów, także cynku i miedzi. Uaktualniono ponadto przepisy prawne, które uległy zmianom od 2005 r., daty opracowania poprzedniej instrukcji.