twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości karmy dla zwierząt domowych

Zbigniew Osiński,  Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Duża podaż surowców pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, które jednocześnie mogłyby zostać użyte do produkcji karmy dla zwierząt domowych, powoduje znaczny rozwój tego sektora. Jednocześnie surowce te będąc przeważnie odpadami pochodzącymi z sektora produkcji żywności, mogą być uznawane jako nośnik potencjalnych czynników zagrożeń i ryzyka, zarówno dla zwierząt domowych jak i utrzymujących je ludzi. Spowodowało to konieczność uaktualnienia dotąd obowiązujących przepisów w zakresie produkcji i obrotu karmą dla zwierząt domowych. Mając na względzie aspekty związane z zapewnieniem wysokiego poziomu zdrowia publicznego oraz utrzymaniem odpowiedniego dobrostanu zwierząt domowych, nie bez znaczenia jest wkład organizacji zrzeszających producentów karmy, które współpracują z organami Unii Europejskiej w zakresie regulacji prawnych dotyczących tego sektora.