twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena jakości handlowej pasz w zakresie parametrów  podlegających urzędowej kontroli

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Streszczenie.  W ostatnich latach w ramach urzędowej kontroli pasz w zakresie oceny jakości handlowej wykonywano corocznie badania około 1500 próbek pasz. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), wartość energetyczną mieszanek paszowych dla drobiu,  makroelementy (fosfor, wapń, magnez, sód, potas), mikroelementowe dodatki paszowe (żelazo, mangan, cynk, miedź, jod, selen), inne dodatki paszowe (etoksyquin, witamina A, witamina E) oraz  niepożądane zanieczyszczenia (szkodniki żywe, zanieczyszczenia botaniczne, fluor i azotyny). Badano także homogeniczność pasz (na podstawie stopnia wymieszania chlorków, wapnia, cynku i miedzi) oraz prawidłowość oznakowania pasz zawierających produkty genetycznie zmodyfikowane. W pracy oceniono wyniki badań parametrów jakości handlowej pasz i wskazano na potrzebę dostosowania zakresu badań do nowych wymagań i wdrożenia nowych metod badania pasz zalecanych do celów urzędowej kontroli.