twitter

image1 image1 image1 image1

Wapno nawozowe i triheptanian glicerolu jako znaczniki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Triheptanian glicerolu (GTH) jest trójglicerydem zawierającym kwas heptanowy-3. GTH wiąże się z frakcją tłuszczową i może być wykryty podczas rozdzielania tłuszczu lub mączki zawierającej frakcję tłuszczową. Obowiązek znakowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 i 2 przy użyciu GTH wszedł w życie 1 lipca 2008 r. na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. Obecnie szczegółowe zasady klasyfikowania i znakowania ubocznych niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.