twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola przetworzonego białka zwierzęcego w paszach - aktualności analityczne

Agata Gołębiowska, Anna Weiner, Ilona Paprocka,  Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej. Opracowane metody badawcze pozwalają na stwierdzenie odchyleń w jakości badanych produktów. Wykorzystując metodę mikroskopową można potwierdzić dodatek niepożądanych składników. Uzupełnieniem może być metoda PCR, gdyż pozwala na identyfikację gatunku, z którego pochodzi mączka mięsno-kostna. Stosując tą metodę możliwe byłoby wprowadzenie niektórych materiałów pochodzenia zwierzęcego do żywienia.