twitter

image1 image1 image1 image1

Pasze genetycznie zmodyfikowane – urzędowa kontrola i doświadczenia z polskiego rynku pasz

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.   Podczas aktualnie prowadzonej dyskusji nt. organizmów genetycznie zmodyfikowanych następuje ścieranie się negatywnej opinii o GMO większej części społeczeństwa z interesem polskich producentów pasz i mięsa, w tym również przyszłością polskiego sektora rolno-spożywczego. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem w produkcji żywności i pasz organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wskazano, że najczęściej w Polsce mamy do czynienia z genetycznie zmodyfikowaną soją GTS 40-3-2 (Roundup Ready™). Stanowi ona główne źródło białka paszowego w UE i w Polsce w paszach dla drobiu i trzody chlewnej, oraz jako surowiec do produkcji wielu komponentów wykorzystywanych do produkcji żywności. Szacuje się, że nawet 95% śruty sojowej na rynku Unii Europejskiej jest genetycznie zmodyfikowana. Ponadto w opracowaniu dokonano przeglądu stanu urzędowej kontroli stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych w Polsce, która jest sprawowana przez Inspekcję Weterynaryjną.