twitter

image1 image1 image1 image1

Mikroflora beztlenowa z rodzaju Clostridium w paszach

Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.   Do beztlenowych laseczek przetrwalnikujących z rodzaju Clostridium należy około 150 gatunków, z czego większość stanowią bakterie saprofityczne. Niektóre gatunki mogą jednak stanowić zagrożenie dla zwierząt i ludzi. Najważniejszymi patogenami w obrębie tego rodzaju są: C. perfringens, C. botulinum, C. novyi, C. haemoliticum, C. septicum, C. chauvoei, C. sordellii, C. tetani, C. difficile, C. piliforme, C. diphtheriae. Zachorowania wywoływane przez Clostridium spp. mogą mieć charakter intoksykacji lub toksykoinfekcji. Najczęściej wywołującymi zachorowania ludzi i zwierząt są C. perfringens i C. botulinum.