twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych na przykładzie kokcydiostatyków

Teresa Szprengier-Juszkiewicz

Streszczenie.   Dodatki paszowe mogą być dopuszczone do stosowania wówczas gdy spełniają warunki jakości i bezpieczeństwa określone w wymaganiach do dokumentacji autoryzacyjnej.  W opracowaniu omówione zostały niezbędne dane i wyniki badań, które dostarczają informacji o właściwej jakości dodatków oraz o ich bezpieczeństwie dla zwierząt, ludzi i środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na kokcydiostatyki, które są grupą dodatków zawierających substancje farmakologicznie czynne.