twitter

image1 image1 image1 image1

Preparaty probiotyczne jako alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu

Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.   W niniejszym artykule przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt oraz ich wpływ na organizm zwierzęcy. Omówiono również celowość zastosowania preparatów probiotycznych jako alternatywnego rozwiązania w zakresie stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu.