twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość mikrobiologiczna pasz stosowanych w Polsce w latach 2003 -2010

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda

Streszczenie.   Obecność patogenów i ich toksycznych metabolitów w paszy stwarza ryzyko zachorowań zwierząt oraz zanieczyszczenia surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, co zagraża zdrowiu człowieka. Ponadto, stała ekspozycja zwierząt na liczne drobnoustroje obecne w środowisku, w tym także w paszy, nasila procesy odpowiedzialne za obronność organizmu, czego efektem jest obniżenie produkcyjności zwierząt. Celem przeprowadzonych badań była ocena zanieczyszczenia pasz stosowanych w Polsce w latach 2003 – 2010 przez bakterie i grzyby. Przeprowadzone badania wykazały, że jakość mikrobiologiczna pasz stale się poprawia, a w mieszankach paszowych stwierdza się nie więcej niż 106 jtk/g bakterii tlenowych mezofilnych oraz nie więcej niż 105 jtk/g grzybów.