twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami  wytwarzane metodą biosorpcji

Zuzanna Witkowska, Katarzyna Chojnacka

Streszczenie.  W nowoczesnym rolnictwie głównym źródłem mikroelementów dla zwierząt hodowlanych są premiksy paszowe, czyli mieszanki mineralno-witaminowe, gdyż zawartość tych pierwiastków w tradycyjnych materiałach paszowych jest zbyt niska aby pokryć zapotrzebowanie zwierząt. Do sporządzenia premiksów najczęściej stosowane są sole nieorganiczne, znacznie rzadziej chelaty organiczne. Wadą tych pierwszych jest ich niska przyswajalność oraz wysoka toksyczność, zarówno dla zwierząt jak i dla środowiska. Z kolei chelaty, choć ich przyswajalność jest wysoka, a toksyczność niska, cechuje bardzo wysoka cena. Istnieje zatem potrzeba opracowania takiego preparatu, który charakteryzowałby się jednocześnie niską ceną i bardzo dobrą przyswajalnością oraz byłby nietoksyczny dla zwierząt i środowiska.

Rozwiązaniem może być zastosowanie procesu biosorpcji do wiązania jonów mikroelementów do powierzchni komórek biomasy jadalnej dla zwierząt. Dotychczas biosorpcja miała zastosowanie jako metoda oczyszczania roztworów z jonów metali ciężkich oraz barwników. Ostatnio nasz zespół opublikował wyniki badań nad nowym wykorzystaniem procesu biosorpcji w wytwarzaniu nowych biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami. Nośnikiem jonów mikroelementów może być każda biomasa, będąca dopuszczona przez prawo jako materiał paszowy.

Dotychczas zbadano właściwości biosorpcyjne takich materiałów, jak makroalgi, mikroalgi, rzęsa wodna, wgłębka drobna, standardowa mieszanka paszowa oraz śruta sojowa. Wykazano, że wszystkie badane biomasy wykazują dobre właściwości biosorpcyjne. Ilość suplementu, jaką należałoby dodać do paszy w celu pokrycia zapotrzebowania kur niosek lub tuczników na dany mikroelement, wynosi średnio kilka gramów. W badaniach udowodniono również przyswajalność mikroelementów z wytworzonych suplementów oraz wykazano ich prozdrowotne właściwości. Zaobserwowano również zwiększoną zawartość mikroelementów w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso) u zwierząt żywionych wytworzonymi dodatkami mikroelementowymi. Suplement nowej generacji ma duże szanse stać się konkurencyjnym produktem w stosunku do soli nieorganicznych i chelatów organicznych.