twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość procesu mieszania w przemyśle paszowym

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Streszczenie.  Proces mieszania jest jedną z ważniejszych operacji w procesie technologicznym produkcji pasz przemysłowych. O jakości procesu decydują użyte surowce, zastosowane urządzenia, oraz czas realizacji. Obecnie w przemyśle paszowym najczęściej używane są mieszarki o działaniu okresowym. W pracy przedstawiono mieszarki, które mogą mieć zastosowanie w produkcji pasz, oraz metody pozwalające określić jakość mieszania.