twitter

image1 image1 image1 image1

Wybrane dodatki paszowe w produkcji zwierzęcej

Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Wraz z wprowadzeniem w 2006 roku zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu pojawiła się potrzeba znalezienie odpowiednich substancji, które mogłyby skutecznie zastąpić wycofane antybiotyki. Uwagę skupiono na substancjach pochodzenia naturalnego takich jak probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, kwasy organiczne, preparaty ziołowe oraz enzymy. W artykule zamieszczono krótki opis wymienionych wyżej grup substancji oraz pokrótce wykazano pozytywny ich wpływ na efekty produkcyjne i zdrowie zwierząt hodowlanych.