twitter

image1 image1 image1 image1
 • DONIESIENIA POSTEROWE

 1. Białko rozpuszczalne w KOH jako parametr oceny poprawności obróbki termicznej produktów sojowych – G. Bielecka, W. Korol
 2. Sprawdzenie metody oznaczania liczby kwasowej w tłuszczach – G. Bielecka, G. Wójcik
 3. Sprawdzanie  metody oznaczania liczby nadtlenkowej  w tłuszczach – G. Bielecka, G. Wójcik
 4. Ocena i wykorzystanie wyników badania składników odżywczych pasz w badaniach biegłości  –  G. Bielecka, W. Korol
 5. Ocena i wykorzystanie wyników badania dodatków paszowych w porównaniach międzylaboratoryjnych  –  J. Rubaj, W. Korol
 6. Walidacja metody oznaczania składu kwasów tłuszczowych w materiałach i mieszankach paszowych – J. Rubaj, G. Wójcik
 7. Walidacja metody oznaczania estru kwasu apokarotenowego metodą HPLC w preparatach i premiksach paszowych – J. Rubaj
 8. Walidacja oznaczania witaminy D3 w preparatach i premiksach paszowych metodą HPLC – J. Rubaj
 9. Nowa instrukcja badania niejednorodności pasz – S. Walczyński
 10. Tolerancje dla dodatków paszowych według rozporządzenia 939/2010  w ocenie mieszarki łopatkowej – S. Walczyński
 11. Badania porównawcze z wykorzystaniem techniki NIR – S. Walczyński, R.Gąsior, J. Markowski
 12. Badania biegłości – potwierdzenie kompetencji do prowadzenia badań zawartości pierwiastków toksycznych w paszach - J. Szkoda
 13. Poziomy dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w materiałach paszowych badanych w 2011 roku – J. Cebulska
 14. Obecność DNA transgenicznego w paszy i jego transfer do tkanek wi – Magorzata Witkiewicz
 15. Optymalizacja oznaczania malonodialdehydu w paszach – wyniki wstępne – Katarzyna Kos, Dorota Krasucka, A. Woźniak, W. Pietroń, A. Mitura
 16. Nieautoryzowany genetycznie zmodyfikowany (GM) materiał paszowy  –  wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie – B. Skoblińska, A. Fijałkowska, J.Markowski
 17. Oznaczanie zawartości mikotoksyn w paszy –  parametry walidacyjne – H. Wiśniewska-Dmytrow,  O. Burek,  K. Pietruszka, J. Żmudzki
 18. Monitoring materiałów paszowych w Zachodniej Ukrainie –  O.Brezwin
 19. Ocena zagrożeń i ryzyka w zakresie Salmonella w łańcuchu produkcji i obrotu mięsa drobiowego oraz produktów drobiarskich – K. Kwiatek, Z. Osiński, A. Hoszowski, D. Wasyl