twitter

image1 image1 image1 image1

Tolerancje analityczne stosowane w niemieckim nadzorze paszowym

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj

Streszczenie.  Podczas 12-tych Warsztatów, zorganizowanych przez laboratorium referencyjne UE ds. dodatków paszowych (EURL-FA) z udziałem przedstawicieli Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych (NRL), które odbyły się w dniach 4-5.10.2012 w Lubljanie, (Słowenia), dr Jens Schönherr (SMUL – Lipsk, Niemcy) przedstawił tolerancje analityczne (niepewności rozszerzone) stosowane przez niemieckie laboratoria VDLUFA, upoważnione do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru. Tolerancje analityczne, dotyczące pomiarów podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych, dodatków paszowych oraz substancji niepożądanych zostały obliczone na podstawie wyników wieloletnich badań międzylaboratoryjnych z udziałem tych laboratoriów i przy zastosowaniu oficjalnych metod badania pasz (rozp. 152/2009), metod normatywnych (EN, ISO) oraz metod VDLUFA. Tolerancje analityczne są stosowane do interpretacji wyników badań pasz, w tym do oceny zgodności wyników badań analitycznych z deklaracją producenta (na etykiecie) dotyczącą dodatków paszowych, a także do oceny wymagań w zakresie maksymalnych zawartości dodatków w mieszankach paszowych i substancji niepożądanych w paszach.