twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne dane z zakresu rejestracji i opiniowania dodatków paszowych

Marek Walczak, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 378/2005 powołało do życia tzw. Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych w zakresie dodatków paszowych. W skład konsorcjum weszły laboratoria referencyjne szeregu państw Unii Europejskiej. Postawiono przed nimi zadanie weryfikacji i rozwoju metod analizy dodatków paszowych, które to niezbędne są w celu monitorowania poziomu substancji aktywnych znajdujących się zarówno w danym  dodatku paszowym, jak w gotowych mieszankach paszowych. Pozwoliło to na nawiązanie współpracy pomiędzy Krajowymi Laboratoriami Referencyjnymi i Unijnym Laboratorium Referencyjnym ds. Dodatków Paszowych oraz Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności. Organizacje i instytucje te biorą aktywny udział w procesie rejestracji dodatków paszowych na terenie Unii Europejskiej, a ich duża aktywność świadczy o rosnącym zainteresowaniu tematem dodatków paszowych.