twitter

image1 image1 image1 image1

Triheptanian glicerolu (GTH) i inne zatwierdzone składniki jako markery dla przetworzonego białka zwierzęcego

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie. Triheptanian glicerolu (GTH) jest trójglicerydem zawierającym kwas heptanowy-3. GTH wiąże się z frakcją tłuszczową i może być wykryty podczas rozdzielania tłuszczu lub mączki zawierającej frakcję tłuszczową. Przepisy prawne nakładające obowiązek znakowania otrzymanych z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego produktów przy użyciu GTH oraz określające zasady obowiązujące przy użyciu markerów weszły w życie w 2008 roku. Do chwili obecnej były kilkakrotnie nowelizowane, a zakres stosowanych markerów poszerzono. W nowych przepisach wprowadzono pojęcie zatwierdzonego składnika jako substancji markerowej.