twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne problemy współczesnego drobiarstwa

Marina Struzik

Streszczenie. Podczas konferencji, zorganizowanej przez Instytut Zootechniki UAAN (Charków, Ukraina) w Ałuszcie w dn. 16.09-20.09.2012, zaprezentowane zostały referaty nt.  pracy Ukraińskiego Oddziału Światowej Organizacji Drobiarskiej (UO WPSA), monitoringu oporności mikroorganizmów na antybiotyki, ograniczenia bakteryjnego skażenia pasz i ochrony przed Salmonellą, współczesnych wymagań bezpieczeństwa dodatków paszowych. Przedstawione zostały obowiązujące na Ukrainie przepisy dotyczące rejestracji dodatków paszowych, premiksów i gotowej paszy oraz porządek badań przy kompleksowej ocenie bezpieczeństwa. Duże zainteresowanie wzbudził referat nt. „Etiologii, diagnostyki i profilaktyki mikotoksykoz u ptaków”.

Informacje i materiały zebrane w trakcie konferencji przyczynią się do upowszechnienia danych dotyczących aktualnych problemów i zagadnień produkcji, zastosowania i bezpieczeństwa preparatów weterynaryjnych i dodatków paszowych oraz metod i technik badań laboratoryjnych na Ukrainie.