twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie olaquindoksu i karbadoksu w paszach techniką chromatografii cieczowej z detektorem UV

Małgorzata Gbylik, Anna Gajda, Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak

Streszczenie.  Karbadoks (CBX) i olaquindoks (OLQ) należą do grupy syntetycznych leków przeciwbakteryjnych, które mogą być stosowane nielegalnie  jako stymulatory wzrostu w dodatkach paszowych. Mając na względzie zdrowie oraz bezpieczeństwo konsumentów w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2788/98 Komisja Europejska zakazała stosowania benzopirazyny -N-dwutlenkukarbadoksu i olaquindoksu jako dodatków paszowych, ze względu na możliwość wywoływania działań kancerogennych oraz mutagennych.

Do  wykrywania i oznaczania zawartości karbadoksu i olaquindoksu w paszy zastosowano technikę chromatografii cieczowej z detektorem UV. Ekstrakcję przeprowadzono  przy użyciu 0,1% roztworu kw. cytrynowego w metanolu. Do izolacji analitów zastosowano łaźnię ultradźwiękową, wirowanie, oczyszczanie przy pomocy kolumienek  Sep–Pak Plus Alum N, odparowanie i filtrację ekstraktu. Rozdział chromatograficzny przeprowadzono na kolumnie  Luna C18 250 mm x 4,6 mm, 5 µm wykorzystując elucję w gradiencie. Jako fazę ruchomą zastosowano metanol i 0,01% kw. cytrynowy. Opracowana metoda umożliwia wykrycie i oznaczenie analitów na poziomie 0,25 mg/kg i 0,5 mg/kg.