twitter

W NUMERZE 1/2003 r.

 • Krajowe Laboratorium pasz - nowe zadania
 • Weryfikacja systemu HACCP w zakładach produkujących środki żywienia zwierząt
 • Analiza pasywów bilansu w wybranych spółkach sektora paszowego
 • Aktualny stan formalno-prawny dotyczący stosowania białek pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt
 • Analiza porównawcza sytuacji majątkowej wybranych organizacji paszowych
 • Enzymy w paszach przemysłowych
 • Mikroelementy w żywieniu stada zarodowego brojlerów
 • Zastosowanie różnych form fosforu w żywieniu zwierząt
 • Wiadomości związkowe

W NUMERZE 2/3/2003 r.

 • Wykorzystanie oleju rzepakowego w przemyśle paszowym
 • Wpływ tłuszczy utlenionych na wyniki produkcyjne i stan zdrowia zwierząt
 • Stosowanie przeciwutleniaczy w produkcji mączek i tłuszczów
 • SugarEx tm
 • Przetworzone białka pochodzenia zwierzęcego w środkach żywienia - wykrywanie obecności
 • Biuletyn PZPP nr 23

W NUMERZE 4/2003 r.

 • Znaczenie probiotyków w żywieniu zwierząt
 • Sytuacja finansowa największych firm paszowych w 2002 r.
 • Metody wykrywania obecności przetworzonego białka zwierzęcego w środkach żywienia zwierząt
 • Przemysł utylizacyjny i rola mączek zwierzęcych w przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie mączek zwierzęcych w produkcji pasz przemysłowych w kraju
 • Wykorzystanie mączek zwierzęcych w produkcji mieszanek paszowych dla drobiu
 • Wiadomości Związkowe

W NUMERZE 5/6/2003 r.

 • Perspektywy stabilnego wzrostu produkcji pasz przemysłowych
 • Wycofanie antybiotyków z mieszanek paszowych dla świń
 • Analiza rentowności sprzedaży i kosztów własnych wybranych przedsiębiorstw paszowych
 • KEMZYME X Dry R - w żywieniu brojlerów
 • Cynk, mangan i miedź

W NUMERZE 7/8/2003 r.

 • Przegląd zgodności polskiego "prawa paszowego" z dyrektywami Unii Europejskiej
 • Aktualne aspekty sanitarno - higieniczne i prawne stosowania fosforanów w żywieniu zwierząt
 • Skażenie pasz i produktów zwierzęcych metalami ciężkimi
 • Czynniki wpływające na jednorodność mieszaniny
 • Nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące dodatków paszowych zawierających mikroelementy
 • Biuletyn PZPP nr 25

W NUMERZE  9/2003 r.

 • Potrzeba określenia dopuszczalnych zawartości mikotoksyn w środkach żywienia zwierząt
 • Zasady pobierania próbek środków żywienia zwierząt do badań laboratoryjnych
 • Żywieniowe dodatki firmy KEMIN
 • Zużycie energii elektrycznej podczas mieszania materiałów paszowych
 • Biuletyn Polskiego Związku Producentów Pasz nr 26

W NUMERZE  10/2003 r.

 • Z życia Instytutu Zootechniki
 • Dostosowanie krajowego "prawa paszowego" do wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej
 • Mikotoksyny w paszy - ocena ryzyka w świetle aktualnych danych
 • Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w produkcji, obrocie i stosowaniu środków żywienia zwierząt w świetle prawa krajowego, UE i wytycznych Codex Alimentarius
 • Dodatki paszowe poprawiające jakość produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Dodatki paszowe dla drobiu
 • Nowe regulacje - co? kiedy? i ile to może nas kosztować?
 • Sucha dezynfekcja: nowe podejście do higieny pasz
 • Biuletyn Polskiego Związku Producentów Pasz nr 27

W NUMERZE  11/12/2003 r.

 • System kontroli środków żywienia zwierząt
 • Włoski system nadzoru nad środkami żywienia zwierząt
 • System HACCP w produkcji środków żywienia zwierząt
 • Substancje zabronione oraz czynniki niepożądane w paszach
 • Urzędowa kontrola środków żywienia zwierząt - doświadczenia włoskie
 • Wpływ Betafinu na przyrosty masy mięśniowej u drobiu
 • Wpływ techniki i technologii przetwarzania na jakość zdrowotną pasz
 • PARAdigmOX - Paradygmat Paradoksu
 • Biuletyn Polskiego Związku Producentów Pasz nr 28