twitter

W NUMERZE 1/2004

 • Stabilizacja wzrostu produkcji pasz przemysłowych
 • Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Żywieniowa w produkcji i obrocie środków żywienia zwierząt
 • Metody oznaczania białek o masie molekularnej powyżej 10 kDa z hydrolizatu skór i tkanki podskórnej zwierząt przeżuwających i nie przeżuwających
 • Użyteczność szybkich testów do oceny jakości sojowych materiałów paszowych
 • Zadania normalizacji w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i pasz
 • Ekstruderat rzepakowy firmy "Kamex" jako składnik mieszanek dla świń i drobi
 • Stosowanie preparatu antybakteryjnego HAMECOSAL do dezynfekcji wytwórni pasz
 • Biuletyn Polskiego Związku Producentów Pasz nr 29

W NUMERZE 2/3/2004

 • Gazele przemysłu paszowego
 • Jakość środków żywienia zwierząt a zabiegi DDD "Modyfikacja metody mikroskopowej wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach"
 • Wydajny i oszczędny system monitoringu jakości pasz pod kątem obecności białka ssaków i ptaków w żywieniu zwierząt - test FeedChek
 • Dlaczego warto stosować naturalne barwniki Capsantal w paszach dla niosek i brojlerów?
 • Jak zbudować "bezpieczny (dla żywności) zakład produkcji pasz"
 • Metody analityczne stosowane do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion roślin strączkowych
 • Nowa era w polskim przemyśle paszowym
 • Biuletyn Polskiego Związku Producentów Pasz nr 30

W NUMERZE 4/2004

 • Produkcja pasz przemysłowych w kraju na tle tendencji w produkcji zwierzęcej
 • Nowe kierunki w zwalczaniu i rejestracji czynników zoonotycznych i zoonoz w łańcuchu produkcyjnym żywności
 • Welgro naczepa (optymalna rozmiarem naczepa komorowa do transportu pasz w Polsce)
 • Zastosowanie wskaźnika purpury bromokrezolowej do oceny wpływu obróbki mikrofalowej na aktywność antytrypsynową nasion soi
 • "Odpadowe drożdże piwowarskie i młóto - cenny surowiec"
 • Eksperymentalne i teoretyczne metody wyznaczania oporu przepływu powietrza podczas wietrzenia ziarna i nasio
 • HACCP i GMP w praktyce
 • Liderzy sektora paszowego

W NUMERZE 5/6/2004

 • Środki żywienia zwierząt w rolnictwie ekologicznym
 • Stosowanie surowców paszowych pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych w produkcji środków żywienia zwierząt
 • Wpływ dodatku oleju do ziarna pszenicy na pylistość otrzymanej śruty
 • Betaina - czyli jak ograniczyć ujemny wpływ stresu termicznego
 • Mączki rybne i ich modyfikacje na rynku białkowych komponentów paszowych
 • BIOSAF: zdrowie i optymalna flora jelitowa u loch i prosiąt
 • Nutrikem W dry - skuteczne obniżenie kosztów surowcowych pasz dla brojlerów
 • Biuletyn Polskiego Zwizku Producentów Pasz nr 31

W NUMERZE 7/8/2004

 • Substytucja surowców (materiałów paszowych) w paszach przemysłowych
 • Zwalczanie wykroczeń w sektorze pasz zwierzęcych
 • Pobieranie próbek
 • A jeśli żniwa w tym roku będą bardzo mokre?
 • Z "Selko pH" po biologicznie czystą wodę
 • Biuletyn Polskiego Zwizku Producentów Pasz nr 32

W NUMERZE 9/2004

 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa paszowego z rejonu środkowo-wschodniej Polski
 • Niemiecka technologia
 • A. Kahl GmbH proponuje urządzenia do termicznego uszlachetniania surowców i mieszanek paszowych
 • Fosforany paszowe w racjonalnym żywieniu zwierząt Bühler ag przedstawia nowości
 • Krajowy plan kontroli urzędowej środków żywienia zwierząt w zakresie nadzoru
 • Inspekcji Weterynaryjnej
 • Biuletyn Polskiego Zwizku Producentów Pasz  nr 33

W NUMERZE 10/2004

 • Metoda identyfikacji mączki mięsno-kostnej w mieszankach paszowych opracowana w Instytucie Zootechniki
 • Czułość metod analitycznych stosowanych do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion roślin strączkowych
 • Interpretacja wyników analizy laboratoryjnej próbek środków żywienia zwierząt pobranych w ramach kontroli urzędowej
 • Sympozjum KAHL'a w Polsce Rotospray - efektywne i ekonomiczne urządzenie ułatwiające dozowanie mikro dodatków paszowych
 • Jakość granulatu ważnym czynnikiem w hodowli zwierząt
 • Doświadczenia państw europejskich w produkcji suszu paszowego
 • Biuletyn PZPP nr 34

W NUMERZE 11/12/2004

 • Wymagania techniczne i organizacyjne w produkcji i obrocie środków żywienia zwierząt
 • Wybrane elementy kontroli urzędowej i wewnętrznej w produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Wpływ nowoczesnych technik i technologii przetwarzania pasz na walory odżywcze i jakość zdrowotną
 • Zapewnienie jakości badań chemicznych środków żywienia zwierząt
 • Nowa, wyższa efektywność wiązania mykotoksyn
 • SELACID Green Growth - czyli powrót krótko i średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych
 • Ocena wybranych cech białka w pełnotłustych ekstrudatach nasion soi (full fat soybean) metodą wskaźnika purpury bromokrezolowej (BCPI)
 • Nowe uregulowanie prawne w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości środków żywienia zwierząt
 • Wielozadaniowe granulatory firmy A. Kahl GmbH
 • Kto płaci za zmiany?
 • Biuletyn PZPP nr 35