twitter

Elastyczne podejście we wdrażaniu zasad dobrych praktyk i systemu HACCP w łańcuchu żywnościowym

Krzysztof Kwiatek , Zbigniew Osiński
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Pasz

s.68-74

Streszczenie. W artykule przedstawiono wytyczne i uwagi dotyczące elastycznego podejścia we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który obejmuje programy warunków wstępnych (GMP, GHP) stanowiące podstawę do efektywnego wdrożenia systemu HACCP.

Słowa kluczowe: łańcuch żywnościowy, dobre praktyki (GMP, GHP), system HACCP

 

Flexibility approach to implementation of principles of good practices and HACCP system in the food chain

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs National Veterinary Research Institute

Summary. This article give some guidance and remarks concerning flexibility with regard to the implementation of food safety managment systems including prerequiste programmes i.e.: good hygiene practices (GHP) and good manufacturing practices (GMP) which provide the foundation for effective HACCP implementation.

Key words: food chain, good practices (GMP, GHP), HACCP system

Piśmiennictwo

  • Zawiadomienia Komisji - (2016/C 278/01) - w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących programy warunków wstępnych i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniające elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych.