twitter

Artykuły 3/4/2017

W NUMERZE 3/4/2017

Pasze Przemysłowe  ROK XXVI     ISSN  1230-4743

Wartość odżywcza białka mączki guar. Protein nutritive value of guar meal- Bielecka Grażyna, Korol Waldemar, Rubaj Jolanta  s. 2-5

Artykuł w całości

Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego – wyniki badań biegłości. Determination of insoluble impurities in animal fats – results of proficiency test - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek   s. 6-11

Czy pastwisko może być wystarczającym źródłem pokarmu dla koni? Rola dodatków paszowych w zbilansowanym żywieniu koni. Can a pasture be a sufficient source of feed for horses? The role of feed additives in the balanced nutrition of horses - Michał Pluta, Zbigniew Osiński   s. 12-17

Dobre praktyki w produkcji pierwotnej. Good practice in primary production  - Kukier Elżbieta, Goldsztejn Magdalena, Kozieł Nina, Kwiatek Krzysztof   str. 18-24

Badania biegłości (PT) w ocenie parametrów pracy wagosuszarki. Proficiency testing (PT) in evaluation of parameters of the moisture analyzer. Occurrence of antibiotics in animal feed and  problems in animal and human health - Sławomir Walczyński   s. 25-29

Występowanie antybiotyków w paszach jako zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Occurrence of antibiotics in animal feed and  problems in animal and human health - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek  s. 30-34

The biotechnology of biomass of fresh water algae Lemna Minor enrichment with iodine and the determination of its content at the different doses in the nutritive environment by the method of capillary electrophoresis - R. O. Ryvak,  S.V. Merzlov   s. 35-39

Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniach zawartości fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych. Near-infrared reflectance spectroscopy in total phosphorus tests in plant feed materials - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol s. 40-45

Artykuł w całośći

Wykorzystanie wyników badań biegłości do sprawdzenia obciążenia i niepewności pomiaru w zakresie podstawowych składników pokarmowych w paszach. Using proficiency testing results for checking bias and uncertainty measurement in the scope of basic nutrients in feedingstuffs - Bielecka Grażyna   s. 46-49

Artykuł w całości

Wykorzystanie wyników badań biegłości do szacowania niepewności oznaczania aminokwasów w paszach metodą UPLC. Using proficiency testing results for the estimation of uncertainty measurement of amino acids in feeds by  an (the) UPLC method  - Jolanta Rubaj   s. 50-53

Artykuł w całości

Wartość paszowa jęczmienia. Fodder value of barley - Danuta Leszczyńska,  Kazimierz Noworolnik, Anna Kocira   s. 54-58

Spójny system szacowania niepewności wyników badań w zakresie jakości handlowej pasz na potrzeby urzędowej kontroli. A coherent system of the test result uncertainty evaluation in the scope of market feed quality for the need of official control  - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński   s. 59-64

Artykuł w całości

Podwyższenie jakości  i czystości mikrobiologicznej surowców i  mieszanek paszowych - Kazimierz Zawiślak  s. 65

Artykuł w całości

Informacje o konferencji pt.: Preparaty weterynaryjne, wytwarzanie, kontrola jakości oraz zastosowani s. 66-68