twitter

W NUMERZE 3/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych w odniesieniu do trzech modeli produkcji - ekologicznej, tradycyjnej i wolnej od GMO.  The use of genetically modified feeds in relation to three production models - organic, traditional and GMO-free - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek s. 10-14

Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2017 z uwzględnieniem wymagań normy ISO 13528:2015. The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2017 in accordance to the ISO 13528:2015 requirements - Grażyna Bielecka s. 15-21

Zagrożenia biologiczne w paszach. The biological hazards of feeds - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof  Kwiatek s. 22-26

Identyfikacja mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF). Identification of meat by isoelectric focusing of protein in the pH gradient (IEF) - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek s. 27-31

Zastosowanie analizy morfometrycznej i histopatologicznej do oceny skuteczności probiotyków u świń. Morphometric and histopathological evaluation of probiotics efficacy in pigs - Anna Szczotka-Bochniarz, Anna Kycko, Szymon Porowski, Zbigniew Osiński s. 32-38

Wpływ przygotowania próbki na wyniki badań składników analitycznych i dodatków paszowych na przykładzie mieszanki paszowej uzupełniającej. The influence of sample preparation on test results of analytical constituents and feed additives on the example of complementary feed - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol s. 39-42

Artykuł w całości

Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania próbek w laboratorium. Stability of vitamin A and E in samples according to the storage time and  conditions in a laboratory - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol s.43-46

Artykuł w całości

Witaminy A i E w mieszankach paszowych uzupełniających - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją. Vitamins A  and E in in complementary feed -  confirmation of identity and conformity with declaration - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol s. 47-51

Artykuł w całości

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych  wybranych dodatków paszowych w paszach w latach 2012-2017. Results of interlaboratory comparisons  in the scope of selected feed additives in feedingstuffs in 2012-2017 - Jolanta Rubaj s. 52-56

Artykuł w całości

Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. A new approach to assessing the homogeneity of feed products - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol s. 57-64

Artykuł w całości

Dobre praktyki w żywieniu koni. Appropriate practices for feeding horses - Michał Pluta, Zbigniew Osiński s. 65-76