twitter

Identyfikacja mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF)

s. 27-31

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakad Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

Streszczenie. Obecnie obserwujemy wzrost tendencji do fałszowania żywności, w tym w szczególności  mięsa i przetworów mięsnych. Identyfikacja gatunkowa ma też zastosowanie w sprawach karnych do określania gatunku mięsa ze zwierząt łownych, które zostało pozyskane nielegalnie przez kłusowników. Jedną z metod możliwych do zastosowania w identyfikacji gatunkowej mięsa jest metoda elektroforetyczna – izoogniskowanie białek w gradiencie pH (IEF). Materiał do badań stanowiły próbki mięsa z  jelenia, sarny, zająca, dzika oraz mięsa wołowego i wieprzowego. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że metoda umożliwia identyfikację gatunkową mięsa nieznanego pochodzenia. Otrzymywane w obrazie elektroforetycznym pasma białkowe są charakterystyczne dla poszczególnych gatunków.

Słowa kluczowe: mięso, identyfikacja, IEF (izoogniskowanie białek w gradiencie pH)

 

Identification of meat by isoelectric focusing of protein in the pH gradient (IEF)

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute,

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. Currently we are observing an increase in the tendency to adulteration of food, in particular meat and meat products. Species identification is also used in criminal cases to determine the species of meat from wild game that was obtained illegally by poachers. One of the methods that can be used to identify meat species is the electrophoretic method - isoelectric focusing of protein in the pH gradient (IEF). The material for the research came from the meat deer, roe deer, hare, wild boar, and beef and pork. On the basis of the obtained results, it can be stated that the method allows the identification of species of meat of unknown origin. The protein bands obtained in the electrophoretic image are characteristic for individual species.

Key words: meat, identification, IEF (isoelectric focusing of protein in the pH gradient)

 

Piśmiennictwo:

 1. Ballin N. Z., Vogenesen F. K., Karlsson A. H.: Species identification – Can we detected and quantify meat adelturation? Meat Sci. 2009, 83,165-174.
 2. Flores-Munguia M. E.,  Bermudez-Almada M. C., Vazquez-Moreno L.: A research note: Detection of adulteration in processed traditional meat products. J. Muscle Foods 2000, 11, 319-325.
 3.  Fajardo V., González I., Martín I., Rojas M., García T., Martín R.: A review of current PCR-based methodologies for the authentication of meats from game animal species. Trends in Food Science and Technology 2010, 21, 408-421.
 4. Hofmann K., 1997. Nachweis der Tierart bei Fleisch und Fleischerzeugnissen. 2. Mitteilung. Fleischwirtschaft 77 (2), 151-154. In: Detection of meat of different animal species in meat products. P. 2. Review of applicable methods. Mięso i Wędliny 1998,3, 74-79 [in Polish].
 5. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 433).
 6. Wasiński B., Osek J.: „Nowoczesne metody badania składu gatunkowego mięsa i produktów mięsnych” Med. Weter. 2013, 69 (6), 348-352.
 7. Skarpeid H., Kvaal K., Hildrum K.: Identification of animal species in ground meat mixtures by mulotivariate analysis of isoelectric focusing protein profiles. Electrophoresis 1998, 19, 3103-3109.
 8. Montowska M., Pośpiech E. Species identification of meat by electroforetic methods. Acta SCI. Pol., Technol. Aliment. 2007, 6(1), 5-16.
 9. Pospiech E., Peltre G., Greaser M. L., Mikołajczak B. Electrophoretic isofocusing in studies on meat protein from various animal species and pork stored under differentt conditions. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2005, 15/55, 299-302.
 10. Hoffman L. C., Wiklund E.: Game and venison – meat for the modern consumer. Meat Science 2006, 74 (1), 197-208.
 11. Chevalier F.: Standard Dyes for Total Protein Staining in Gel-Based Proteomic Analysis. Materials 2010, 3, 47-4792.
 12. Congdon R.W., Muth G.W., Splittgerber A.G.: The Binding Interaction of Coomassie Blue with Proteins. Analytical Biochemistry 1993, 213 (2), 407-413.
 13. Gazalli H., Malik A. H., Jalal H., Afshan S., Mir A., Ashraf H.: Methods of identification of meat species.  Int. J. Food Sci. Nutr. 2013, 3 (2), 90-110.
 14. Petterson R. L. S., Jones S. J.: Review of current techniques for the verification of the species origin of meat.  Analyst 1990, 115-501.
 15. Fajardo V, González I, López-Calleja I, Martín I, Hernández PE, García T, Martín R.: PCR-RFLP authentication of meats from red deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama), roe deer (Capreolus capreolus), cattle (Bos taurus), sheep (Ovis aries), and goat (Capra hircus). J Agric Food Chem. 2006, 54(4), 1144-50.
 16. Fajardo V., González I., López-Calleja I., Martín I., Rojas I., Pavón M., Hernández PE, García T, Martín R.: Analysis of mitochondrial DNA for authentication of meats from chamois (Rupicapra rupicapra), pyrenean ibex (Capra pyrenaica), and mouflon (Ovis ammon) by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism. J AOAC Int. 2007, 90(1), 179-86.
 17. Cobos A., Hoz L., Cambero M. I., Ordofiez J. A. Chemical and fatty acid composition of meat from spanish wild rabbits and hares. Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung. 1995, 200, 182-185.
 18.  La Neve F., Civera T., Mucci N., Bottero M. T. Authentication of meat from game and domestic species by SNaPshot minisequencing analysis. Meat Science 2008, 80, 216–224.
 19. Ayaz Y., Ayaz N. D., Erol I.: Detection of species in meat and meat products using enzyme-linked immunosorbent assay. Journal of Muscle foods 2006, 17 (2), 37-45.
 20. Li B., Bai S. Y., Xu Y. C., Zhang W., Ma J. Z.: Identification of sika deer and red deer using partial cytochrome b and 12 ribosomal RNA. Journal of Foresty Research 2006, 17 (2), 160-162.
 21. Santos C. G., Melo V. S., Amaral J. S., Estevinho L., Oliviera M. B. P. P., Mafra I. identification of hare mest by species specific marker of mitochondrial origin. Meat Science 2012, 90, 836-841.
 22. Amaral J. S., Santos C. G., Melo V. S., Oliviera M. B. P. P., Mafra I.: Authentication of a raditional game meat sausage (Alheira) by species specific PCR assays to detect hare, rabbit, red deer, pork and cow meats. Food Research Interantional 2014, 60, 140-145.
 23. Kotwicz M. , Czerw M., Bania J.: „Zastosowanie PCR do identyfikacji gatunkowej mięsa mielonego” Med. Weter. 2005, 61 (11), 1274-1276.