twitter

W NUMERZE 4/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach. Improvement of methods for determination of iodine in feeds and premixes - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski. s. 3-10

Występowanie antybiotyków w paszach na podstawie badań urzędowych i zagrożenia z tym związane w aspekcie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Occurrence of antibiotics in animal feed on the basis of official tests and threats related in the field of animal health and public health - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra, Maja Chyłek - Purchała, Beata Kozak, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. 11-18

VI międzynarodowa konferencja paszowa w Bergen. 6th international feed conference in Bergen - Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek. s. 18-21

Ocena wyników badań biegłości w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach. Evaluation of the results of the proficiency test in the detection of processed animal protein in feeds - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Martyna Skowronek-Syroka, Krzysztof Kwiatek. s. 22-29

Substancje antyżywieniowe w nasionach roślin bobowatych oraz możliwość ich neutralizacji poprzez stosowanie zabiegów uszlachetniających. Anti-nutritious factors in leguminous plant and the possibility of neutralizing them after apllaying refining treatments - Marcin Różewicz, Marta Wyzińska. 30-36

Bromowane opóniacze spalania - nowy problem w higienie pasz. Brominated flame retardants – a new issue of feed hygiene - Wojciech Pietro, Małgorzata Warenik-Bany, Marek Pajurek, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. s. 37-45

Wymogi prawne stosowania i obrotu handlowego organizmami genetycznie zmodyfikowanymi oraz interpretacja wyników badań pasz w kierunku GMO. Legal requirements for the use and trade of genetically modified organisms and the interpretation of feed test results in the direction of GMOs presence - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 46-50

Monitoringi paszowe z perspektywy krajowych badań dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli. Feed monitoring from the perspective of national dioxin and dioxin-like polichlorinated biphenyls studies - Paweł Małagocki, Magdalena Gembal, Beata Furga, Joanna Cebulska, Ewelina Milczarczyk, Paweł Czerski, Sebastian Maszewski, Szczepan Mikołajczyk, Marek Pajurek, Wojciech Pietroń, Małgorzata Warenik-Bany, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. s. 51-57

Monocykliczne poliprenylowane acylofloroglucynole z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus Lupulus) – perspektywy stosowania w żywieniu zwierząt. Monocyclic polyprenylated acylphloroglucinpls from cones of hops (Humulus Lupulus)  – perspectives of application in animal nutrition - Sylwia Stypuła-Trębas, Lidia Radko, Andrzej Posyniak. s. 58-66

Jakość pasz dla zwierząt laboratoryjnych jako czynnik otrzymanych wyników badań. The quality of laboratory rodent feed as a factor of the obtained test results - Lidia Radko, Sylwia Stypuła-Trębas, Andrzej Posyniak. s. 67-72

Drobnoustroje probiotyczne w żywieniu zwierząt. Probiotic microorganisms in animal feeding - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek. s. 73-79

Ocena jakości handlowej pasz – wyniki wybranych bada monitoringowych i wyzwania. Evaluation of feed market quality – results of monitoring and challenges - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj. s. 80-86

Artykuł w całości

Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności. Native high protein feed materials as an alternative for GM soybean – evaluation of profitability  - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 87-90

Artykuł w całości

Ocena zawartości fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych przewidywanych technik spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Evaluation of the total phosphorus content in plant feed materials predicted by the near-infrared  reflection spectrometry technique - Sławomir Walczyński. s. 91-96

Artykuł w całośći