twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie C. botulinum w karmach dla zwierząt mięsożernych

Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł,

Magdalena Grabczak, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

24 – 100 Puławy, Al. Partyzantów 57

Streszczenie. Celem badań była optymalizacja procedury wykrywania C. botulinum w paszach dla zwierząt mięsożernych. Wykrywanie i identyfikacja C. botulinum były przeprowadzane przy zastosowaniu metody real–time PCR opartej na detekcji genu ntnh który jest wspólny dla wszystkich toksotypów tego patogenu. Otrzymane wyniki wskazały na ograniczenia związane ze stosowaniem bulionu Wrzoska i podłoża Zeissler’a w wykrywaniu i identyfikacji C. botulinum. Najwyższą efektywność hodowli uzyskano przy zastosowaniu bulionu TPGY i agaru Willis–Hobbs. Wykorzystana metoda real–time PCR może być stosowana jako alternatywa dla testu biologicznego na myszach w identyfikacji C. botulinum. Wykrywanie tego patogenu było możliwe już na etapie hodowli płynnej. 

Słowa kluczowe: Clostridium botulinum, zwierzęta mięsożerne, real-time PCR.

 

Detection of C. botulinum in carnivore feed

Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł,

Magdalena Grabczak, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. The aim of this study was optimization of the protocol for C. botulinum detection in feed for carnivores. Detection and identification of C. botulinum was performed with using real–time PCR method based on ntnh gene detection which is characteristic for all C. botulinum toxotypes. According to the obtained results the usage of Wrzosek broth and Zeissler agar in routine analyses for detection and identification of C. botulinum is ineffective and limited. The obtained results have shown the highest effectiveness of culturing process in TPGY broth and isolation on Willis–Hobbs agar. The real–time PCR method used in this study could be utilized as a supplementary tool to the mouse lethality assay. The detection of C. botulinum was possible after incubation in broths.

Keywords: Clostridium botulinum, carnivores, real-time PCR.

 

Literatura

 1. Anon.: Mięso i przetwory mięsne – Badania mikrobiologiczne. Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(IV). PN–A–82055–12:1997.
 2. Anon.: Pasze – Wymagania i badania mikrobiologiczne. PN–R–64791:1994.
 3. Anon.: Rozporządzenie Komisji (UE) NR 142/2011w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
 4. Anon.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady(WE) nr 1069/2009. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,i  uchylające rozporządzenie (WE) nr  1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
 5. Barash J.R., Arnon S.S.: A novel strain of Clostridium botulinum that produces type B and type H botulinum toxins. J Infect Dis 2013, doi: 10.1093/infdis/jit449.
 6. Cato E.P., George W.L., Finegold S.M.: Genus Clostridium, Prazmowski, 1880, In: G.: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 2, edited by Sneath P.H.A., Mair N.S., Sharpe M.E., Holt J., Williams and Wilkins, Baltimore 1986, pp. 1141–1200.
 7. Cunniff P.: Official Methods of Analysis of AOAC International. AOAC Int Inc 1995, 17, 46–48.
 8. Dahlenborg M., Borch E., Radström P. Prevalence of C. botulinum types B, E and F in faecal samples from Swedish cattle. Int J Food Microbiol 2003, 82, 105–110.
 9. Dahlenborg M., Borch E., Radström P.: Development of a combined selection and enrichment PCR procedure for C. botulinum types B, E, and F and its use to determine prevalence in fecal samples from slaughtered pigs. Appl Environ Microbiol 2001, 67, 4781–4788.
 10. Fletcher G.C., Youssef J.F., Lu G.: Selecting methods for determining the presence of BoNT genes in New Zealand marine sediments. Crop & Food Research Confidential Report. New Zealand, 2008.
 11. Grenda T., Kwiatek K.: Clostridium botulinum - characteristic features and epidemiological significance. Med Weter 2009, 65, 743–746,.
 12. Grenda T., Kwiatek K.: In house validation of real - time PCR method for detection of Clostridium botulinum in food and feed matrixes. Bull Vet Inst Pulawy 2010, 54, 557–562.
 13. 1Gryko R, Goszczyski D., Lorkiewicz Z.: A simple method of detection of toxigenic Clostridium botulinum type B strains. J Microbiol Meth 1990, 11, 187–193.
 14. Hall I.C., Stiles G.W.: An outbreak of botulism in captive mink on a fur farm in Colorado. J Bacteriol 1938, 36, 282.
 15. Hielm S., Hyytia E., Ridell J., Korkeala H.: Detection of C. botulinum in fish and environmental samples using polymerase chain reaction. Int J Food Microbiol 1996, 31, 357–365.
 16. Hyytiä E., Hielm S., Korkeala H.: Prevalence of C. botulinum type E in Finnish fish and fishery products. Epidemiol Infect 1998, 120, 245–250.
 17. Lindström M., Korkeala H.: Laboratory diagnostics of botulism. Clin Microbiol Rev  2006, 19, 298–314.
 18. Lindström M., Nevas M., Kurki J., Sauna-aho R., Latvala-Kiesilä A., Pölönen I., Korkeala H.: Type C. butulism de to toxic feed affecting 52,000 farmed foxes and minks in Finland. J Clin Microbiol 2004, 42, 4718–4725.
 19. Myllykoski J., Lindström M., Bekema E., Pölönen I., Korkeala H.: Fur animal botulism hazard due to feed. Res Vet Sci 2011, 90, 412–418.
 20. Raphael B.H., Anreadis J.D.: Real-time PCR detection of the nontoxic nonhemagglutinin gene as a rapid screening method for bacterial isolates harboring the botulinum neurotoxin (A–G) gene complex. J Microbiol Meth 2007, 71, 343–346.
 21. Saeed E.M.A.: Studies on isolation and identification of Clostridium botulinum investigating field samples especially from equine grass sickness cases. Thesis, Faculty of Agriculture, Goettingen University, Goettingen, 2004.