twitter

image1 image1 image1 image1

Metody wykrywania faszowania pasz i surowców paszowych na Ukrainie

 Oksana Brezwin

Pastwowy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwówie, Ukraina

Streszczenie. Jedną z dróg zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego jest pasza. Kwestia kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz dla zwierząt zawsze jest ważna w pracy weterynaryjnych służb Ukrainy. Ze względu na gwałtowny wzrost cen surowców paszowych, producenci dokładają wszelkich starań, aby obniżyć koszty produkcji pasz poprzez korzystanie z tańszych surowców. W artykułe przeanalizowane są  metody przesiewowe oraz potwierdzające wykrycie obniżonej jakości pasz i surowców. System kontroli fałszowania pasz i dodatków paszowych powinen obejmować dwa etapy: pierwszy - oznaczanie metodą przesiewową, a drugi - w przypadku wyniku pozytywnego uzyskanego metodą  przesiewową - potwierdzenie metodą wysoko precyzyjną na obecność zanieczyszczeń lub niezadeklarowanych substancji, oraz podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania takich pasz.

Słowa kluczowe: metody kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz, zafałszowanie pasz i surowców paszowych.

 

Methods for detection of adulterated feed and feed raw materials in Ukraine

Oksana Brezwin

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives

Summary. The one of the ways of contamination of animal origin products is feed. The issue of control of safety and quality of animal feed have always been important in the work of the service of veterinary medicine of Ukraine. Due to the rising prices of feed raw materials producers try their best to reduce the cost of feed production, through the use of cheaper raw materials. The article analyzes the methods of screening and confirmatory methods for detecting adulterated feed and feed raw materials. The control system of falsification of feed, feed additives should include two stages: first - the definition of fraud screening methods, and the second - with a positive result obtained by the screening method, confirmation of the presence of high-precision methods of contaminants or undeclared substances, as well as a decision on the use of such feed.

Key words: control methods safety and quality of feed adulterated feed and feed raw materials.