twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ zastosowania  probiotyków jako dodatków paszowych dla świń na ich stan zdrowotny i wydajność

 Mikołaj Żyła, Igor Kocjumbas, Taras Lewicky, Igor Kusznir, Oksana Brezwin

Pastwowy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i dodatków Paszowych we Lwówie, Ukraina

Streszczenie.W artykule przedstawiono wyniki kompleksowego badania skuteczności probiotyku jako dodatku paszowego dla tuczników. Ustalono, że dodawanie probiotyku Probion Forte w ilości 1 g/kg paszy w ciągu 10 tygodni po odstawieniu do podstawowej dawki pokarmowej  wpywało na lepsze wchłanianie i stopniowy wzrost masy ciała, zwiększenie odporności organizmu, poprawę procesów metabolicznych. Wskaźniki mikrobiologiczne wskazywały na zmianę  mikroflory dwunastnicy i wyrostka robaczkowego w kierunku zwiększenia ilości mikroorganizmów Lactobacillus, Bifidobacterium.

Słowa kluczowe: dodatki paszowe, probiotyki, prosięta, efektywność,  wskaźniki hematologiczne, mikroflora jelita.

 

The evaluation of functional condition and productivity of piglets at application of probiotic as feed additive

 

Mykola Zhyla, Ihor Kotsiumbas, Taras Levyts’ky, Ihor Kushnir, Oksana Brezvyn

State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives (Ukraine)

Summary. In the article the results of complex research of application efficacy of probiotic feed additive are given during fattening period of piglets. It is determined that addition to daily diet of probiotic Probion-forte in the dose of 1 g/kg during 10 weeks after weaning facilitates better assimilation of compound feed and gradual weight gain, development of organism resistance, enhancing of metabolic processes. The microbiological indices showed the increase of beneficial microorganism (Lactobacillus, Bifidobacterium) number in duodenum and caecum.

Keywords: feed additive, probiotics, piglets, efficacy, haematological tests, intestinal microflora.