twitter

image1 image1 image1 image1

DONIESIENIA POSTEROWE

BADANIA POTWIERDZAJĄCE PASZ W KIERUNKU WYKRYWANIA I OZNACZANIA ANTYBIOTYKÓW Z GRUPY TETRACYKLIN W LATACH 2015 – 2016.  CONFIRMATORY ANALYSIS FOR THE DETECTION AND QUANTIFICATION OF TETRACYCLINES IN FEED IN 2015 - 2016  - Ewelina Patyra, Monika Przenioso-Siwczyska, Krzysztof Kwiatek   s.49

UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ICH MARKERY. WYNIKI OZNACZE 2009-2016.  ANIMAL BY-PRODUCTS AND THEIR MARKERS. RESULTS OF ANALYSIS IN YEARS 2009-2016 - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek   s. 50

WYKRYWANIE PRZETWORZONEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO W PASZACH – OCENA WYNIKÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI. DETECTION OF PROCESSED ANIMAL PROTEIN IN FEED - ASSESSMENT OF THE RESULTS OF THE PROFICIENCY TEST - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek   s. 51

OZNACZANIA ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH W TŁUSZCZACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO. DETERMINATION OF SOLID IMPURITIES IN ANIMAL FAT - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek   s. 52

WYNIKI BADAŃ MONITORINGOWYCH PIWET-PIB NA OBECNOŚĆ GMO W PASZACH W POLSCE.THE RESULTS OF PIWET-PIB’S MONITORING ANALYSIS FOR THE DETECTION OF GMOs IN ANIMAL FEED IN POLAND  - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek   s. 53

STOSOWANIE RZEPAKU GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEGO W ŻYWIENIU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W POLSCE.THE USE OF GENETICALLY MODIFIED RAPE IN FEEDING FARM ANIMALS IN POLAND - Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Beata Król, Krzysztof Kwiatek   3. 54

OPTYMALIZACJA I WALIDACJA METOD REAL-TIME PCR STOSOWANYCH W BADANIACH ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH W PASZACH. OPTIMIZATION AND VALIDATION OF REAL-TIME PCR METHODS IN THE RESEARCH OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS USED IN ANIMAL FEED - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, prof. Krzysztof Kwiatek   s. 55

KONTROLNE BADANIA LABORATORYJNE PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH W POLSCE. CONTROL LABORATORY TESTS OF MEDICATED FEED USED IN POLAND  - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek   s. 56

OPTYMALIZACJA METODY MIKROBIOLOGICZNEJ OZNACZANIA AMOKSYCYLINY  W PASZACH LECZNICZYCH.OPTIMIZATION OF MICROBIOLOGICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF AMOXICILLIN  IN MEDICATED FEED  - Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przenioso-Siwczyska, Krzysztof Kwiatek   s. 57

WYSTĘPOWANIE 3-MONOCHLOROPROPANO-1,2-DIOLU W PASZACH. OCCURENCE OF  3-MONOCHLOROPROPANE-1,2-DIOL IN FEED - Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek   s. 58

POZIOMY DIOKSYN I DL-PCB W PASZACH OZNACZONE METODĄ PRZESIEWOWĄ - ROK 2016. DIOXINS AND DL-PCBs LEVELS IN FEEDS DETERMINED BY SCREENING METHOD - Magdalena Gembal, Beata Furga, Joanna Cebulska, Paweł Małagocki, Jadwiga  Piskorska-Pliszczyńska   s. 59

EFEKTYWNOŚĆ WITAMINY D3 ORAZ 25-HYDROKSYWITAMINY D3 W TUCZU ŚWIŃ.THE EFFICIENCY OF VITAMIN D3 AND 25-HYDROXYVITAMIN D3 IN FATTENED PIGS - Magorzata Świątkiewicz, Marta Nabożny   s. 60

WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU PASZOWEGO NA JAKOŚĆ MIĘSA I TŁUSZCZU ŚWIŃ ŻYWIONYCH MIESZANKĄ Z UDZIAŁEM DDGS Z KUKURYDZY.EFFECT OF FODDER FAT ON MEAT QUALITY OF PIGS FED WITH MIXTURES CONTAINING CORN DDGS - Małgorzata Świątkiewicz,  Anna Olszewska   s. 61 

OCENA KOMPETENCJI LABORATORIÓW URZĘDOWEGO NADZORU  NA PODSTAWIE WYNIKÓW „PT PASZE 2016”.EVALUATION OF SUPERVISION LABORATORY COMPETENCE ON THE BASIS OF „PT FEED 2016” - Grażyna Bielecka   s. 62

POSUMOWANIE PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH W ZAKRESIE OZNACZANIA AMINOKWASÓW W LATACH 2012-2016.RECAPITULATION OF INTERLABORATORY COMPARISONS IN THE SCOPE OF AMINO ACIDS IN THE YEARS 2012-2016 - Jolanta Rubaj   s. 63

OCENA KOMPETENCJI LABORATORIÓW URZĘDOWEGO NADZORU  NA PODSTAWIE WYNIKÓW „PT PASZE – AZOTYNY 2017”. EVALUATION OF SUPERVISION LABORATORY  COMPETENCE ON THE BASIS OF „PT FEED – NITRITE 2017” - Grayna Bielecka, Waldemar Korol   s. 64

OCENA KOMPETENCJI LABORATORIÓW URZĘDOWEGO  NADZORU - WYNIKI „PT MINERAL 2016”.EVALUATION OF COMPETENCE OF FEED SUPERVISION  LABORATORIES – RESULTS OF „PT MINERAL 2016” - Grażyna Bielecka   s. 65

OCENA WYNIKÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE HOMOGENICZNOŚCI (PT HOMO 2016). EVALUATION OF RESULTS OF PROFICIENCY TESTING  IN THE RANGE OF HOMOGENEITY (PT HOMO 2016) - Sławomir Walczyński   s. 66

ZASTOSOWANIE WERMIKULITU RÓŻNEGO POCHODZENIA W ŻYWIENIU KURCZĄT BROJLERÓW.USING VERMICULITE OF DIFFERENT ORIGIN IN BROILER CHICKEN FEEDING - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka   s. 67

OCENA WYNIKÓW BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA WITAMIN I ETOKSYQUINU W PASZACH W ROKU 2016. EVALUATION OF PROFICIENCY TESTING RESULTS IN THE SCOPE OF VITAMINS AND ETHOXYQUIN IN FEEDS IN 2016 - Jolanta Rubaj   s. 68

WARTOŚĆ ODŻYWCZA BIAŁKA MĄCZKI GUAR. PROTEIN NUTRITIVE VALUE OF GUAR MEAL - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol, Jolanta Rubaj   s. 69

NOWA INSTRUKCJA BADANIA HOMOGENICZNOŚCI W OCENIE KOMPETENCJI LABORATORIÓW URZĘDOWEGO NADZORU.THE NEW MANUAL TESTS OF HOMOGENEITY IN ASSESSMENT OF LABORATORIES COMPETENCE FOR OFFICIAL SUPERVISION - Sławomir Walczyński  s. 70

DOBÓR PARAMETRÓW PRACY WAGOSUSZARKI.PARAMETERS SELECTION OF THE MOISTURE ANALYZER - Sławomir Walczyński   s. 71

METODY STANDARDOWE I NIRS  W OCENIE HOMOGENICZNOŚCI MIESZANEK PASZOWYCH.STANDARD AND NIRS METHODS FOR EVALUATING THE HOMOGENEITY OF COMPOUND FEEDINGSTUFFS - Sławomir Walczyński   s. 72